Почитувани,

Склучување/обнова на осигурување, пријава на штета, плаќање и Ваши прашања наједноставно и најефикасно се реализираат преку доленаведените услуги по електронски пат, чие користење Ви го препорачуваме.

 

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ/ОБНОВА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Нарачајте ја Вашата полиса на телефон, на е-маил или online и ќе ве контактираме во најкус можен рок за да ви ја предадеме истата.

Телефон: 02/32 44 632, 02/32 44 655, 02/32 44 634

е-маил: osiguruvanje@ospol.mk
Купи полиса online

 

ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТА

Пријавите штета по електронски пат. Преземете и пополнете ги формуларите за пријава на штета и прилози доставете ги на Е-маил или по пошта. Нашите вработени ќе Ве исконтактираат за обработка на пријавата и за комплетирање на потребната документација. Само претходно пополнети формулари за пријава на штета и прилози може да се предадат по закажан термин во Дирекција и во нашите експозитури.

Телефон: 02/32 44 619

е-маил: salter@ospol.mk
ospol.mk/Steti

 

ЗА ДРУГО И ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Телефон: 02/32 44 600, 02/32 44 638

е-маил: info@ospol.mk

 

Уплата на премија по издадени полиси за осигурување можете да извршите on-line преку следниот линк на нашата веб-страна: Плати полиса online

или електронски во Вашата банка со назнака на бројот на полисата/фактурата.

Е-маил адресите и телефонските броеви на нашите служби се наведени и на нашата веб страна

Продажна мрежа