АД Осигурителна полиса ви нуди акциски попуст од 50% за осигурување на вашиот имот:

 

Кој има право на попуст?

  • Сите физички лица за осигурување на својот имот (стан, куќа, канцеларија) за кој прв пат се склучува имотно осигурување во Друштвото (нови во осигурување)

 

Колку изнесува попустот?

  • 50% од пресметаната годишна премија

 

Како да се стекнете со попустот?

  • Доколку склучите полиса за осигурување од Автоодговорност или Помош на пат или Патничко Осигурување или Општа одговорност во некоја од Експозитурите на Друштвото и во рок од 14 дена склучите и полиса за домаќинско или пожарно осигурување на Вашиот имот, тогаш се стекнувате со право на попуст од 50% кај полисата за имотно осигурување

 

Повелете во најблиската Експозитура и осигурајте го Вашиот имот.

 

Ги чуваме вредностите!