Македонски  Англиски  Контакт
ОСИГУРУВАЊЕ НА АВТОМОБИЛСКИ ГУМИ
 

ОСИГУРУВАЊЕ НА АВТОМОБИЛСКИ ГУМИ

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА во соработка со неколку салони за продажба на автомобилски гуми, Ви нуди осигурување на нови автомобилски гуми за патнички моторни возила или возила наменети за превоз на лица (1+8 седишта) чија тежина не надминува 3,5 тони.

Осигурени ризици: Под трошоци за осигрениот случај се подразбираат:
 • Издишена гума
 • Механички оштетувања на гумите од предмети на патот (шајки, остри рабови, скршено стакло или кој било друг остар предмет)
 • Кражба на гума
 • Вандализам
 • Отстранување и местење на тркалото од возилото
 • Вадење на оштетената гума и инсталација на поправената или новата гума на тркалото
 • Балансирање на тркалото
 • Нов “Tubeless” вентил

АД Осигурителна Полиса преку Асистенската компанија “Europ Assistance” Ви нуди 24 - часовна подршка/асистенција во Македонија и во земјите од Европа. Во случај на штета, задолжително е пријавувањето во Контакт Центарот на Europ Assistance на телефонскиот број: +389 2 320 40 80.

ПАКЕТ 1 ПАКЕТ 2
 1. Поправка на оштетена гума на лице место
 2. Поправка на оштетена гума во авто-сервис
 3. Трошоци за нова гума
 4. Демонтажа и монтажа, балансирање и нов tubeless вентил
 1. Поправка на оштетена гума на лице место
 2. Поправка на оштетена гума во авто-сервис
 3. Трошоци за нова гума
 4. Демонтажа и монтажа, балансирање и нов tubeless вентил
 5. Пренос на возило / влечење (макс.до 50 км)
 6. Сместување на моторното возило (макс. 1 ден)

Забелешка: Mора да бидат осигурени минимум две гуми кои се наоѓаат на иста оска на возилото


Салони за гуми во кои можете да склучите осигурување на вашите нови гуми се:

Услови за осигурување на автомобилски гуми Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место