Македонски  Англиски  Контакт
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ
 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ

Во рамки на оваа класа на осигурување, даваме гаранции за ТИР режим за превозниците кои патуваат во сите земји опфатени со ТИР системот.Услови за осигурување на гаранции
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место