Македонски  Англиски  Контакт
Новости и акции од А.Д. Осигурителна Полиса
 


НОВО !!! ИЗДАВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
05.03.2013

АД Осигурителна полиса Ви нуди можност за осигурување на Вашето ЗДРАВЈЕ во согласност со новиот Закон за доброволно здравствено осигурување!
дознајте повеќe >>>


НОВО !!! АКЦИЈА ПОПУСТИ
22.06.2009

Почитувани граѓани,

Вашиот имот и имотот на Вашите најблиски е обезбеден кога е осигурен.
Ризиците кои го загрозуваат имотот (подвижен и неподвижен) се присутни секогаш и секаде. Сопствениците тешко може сами да ги надоместат штетите што евентуално можат да се претрпат, осебно кога тие се големи. Со осигурувањето, според начелата за взаемност и дисперзија на ризикот во време и простор, тие лесно се надоместуваат...

дознајте повеќe >>>

НОВИ ДВА ВИДА НА ОСИГУРУВАЊЕ
01.06.2009
 


 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место