Македонски  Англиски  Контакт
продажна мрежа|регистари|начин на плаќање|заштита на лични податоци
 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Начинот на плаќање може да биде во готово и со платежни картички. Доколку се плаќа со платежни картички Виза од Стопанска Банка АД Скопје или Виза и Мастер картички од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје може да се плати на 12 месечни рати.

visamasterstbtbs

ONLINE ПЛАЌАЊЕ НА ПОЛИСА  >>>

 Поплаки

Вашите поплаки се наши насоки за подобрување на услугата. Слободно пишете ни ги овде.